Overeenkomst van opdracht voor zzp’er

Een overeenkomst van opdracht is de meest gebruikte manier voor zzp’ers om afspraken vast te leggen over werkzaamheden die zij voor een opdrachtgever gaan verrichten. Zowel voor de opdrachtgever die een zzp’er inschakelt als voor de zzp’er zelf, ofwel de opdrachtnemer, is het van belang om de afspraken over de te verrichten werkzaamheden duidelijk vast te leggen in een overeenkomst van opdracht. Door op basis van zo’n overeenkomst te werken, kunt u namelijk problemen in de toekomst voorkomen. Maar hoe doet u dit en wat moet er allemaal in zo’n overeenkomst staan? En hoe weet u zeker dat de afspraken juridisch gezien in orde zijn?

De regels zwart op wit

Het opstellen van een overeenkomst van opdracht voor het werk dat een zzp’er voor een opdrachtgever gaat doen, betekent dat u een schriftelijke afspraak met elkaar maakt over werkzaamheden die buiten loondienst uitgevoerd gaan worden. De zzp’er treedt immers niet in dienst bij de opdrachtgever en er is dus geen sprake van werk in loondienst. Het is belangrijk om de afspraken zwart op wit vast te leggen. Vaak wordt één en ander eerst mondeling overeengekomen, maar met een schriftelijke overeenkomst van opdracht beschikt u over een rechtsgeldig document dat juridische duidelijkheid geeft. Zo kunt u problemen voorkomen, bijvoorbeeld over de vergoeding voor het geleverde werk of wanneer één van de partijen tussentijds onder de afspraken uit wil. Door dit schriftelijk vast te leggen zijn de wederzijdse rechten en plichten helder.

Overeenkomst van opdracht is geen arbeidsovereenkomst

Wanneer u een overeenkomst van opdracht gaat opstellen voor het uitbesteden van werk aan een zzp’er, dan is het eerste dat van belang is dat u in de overeenkomst letterlijk opneemt dat de opdrachtnemer niet bij de opdrachtgever in dienst treedt. Hiermee sluit u een dienstverband in loondienst uit, wat het belangrijkste verschil is tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht. Er mag dan ook geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever weliswaar kan aangeven wat het gewenste eindresultaat van de werkzaamheden moet zijn of wanneer de deadline is, maar dat de opdrachtnemer vrij is om de werkzaamheden op zijn eigen manier uit te voeren. De opdrachtgever mag dus niet voorschrijven hoe de opdrachtnemer zijn werk moet doen.

Algemene voorwaarden in de overeenkomst

Naast de bepaling dat er geen sprake is van in dienst treden bij de opdrachtgever, worden er in een overeenkomst van opdracht ook algemene bepalingen opgenomen. Deze gaan bijvoorbeeld over de mogelijkheden tot het tussentijds opzeggen van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn, over de geheimhoudingsplicht van de zzp’er of over een concurrentiebeding. Ook het intellectuele eigendom van het geleverde eindproduct kan in de overeenkomst aan de orde komen. Daarnaast is er vaak aandacht voor zaken als verzekeringen en aansprakelijkheid. Wie is waarvoor verantwoordelijk? En wat gebeurt er bijvoorbeeld bij schade aan bedrijfseigendommen, die veroorzaakt is tijdens werkzaamheden door de zzp’er?

Tarief en werkzaamheden

In de overeenkomst van opdracht tussen een opdrachtgever en een zzp’er moet ook gespecificeerd zijn welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Het is raadzaam dit zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven, zodat het voor beide partijen duidelijk is wat de verwachtingen en het gewenste eindresultaat zijn. Daarbij wordt in de overeenkomst van opdracht ook het tarief van de zzp’er opgenomen. Welke vergoeding staat er tegenover het verrichtte werk? Een zzp’er kan bijvoorbeeld per gewerkt uur worden betaald, maar er kan ook een totaalprijs zijn afgesproken voor de klus. Specificeer ook of het afgesproken tarief in- of exclusief btw is en of eventuele onkosten ook vergoed worden.

Hulp bij het controleren van een overeenkomst

Het opstellen van een overeenkomst van opdracht voor werk dat door een zzp’er gedaan gaat worden, is in principe niet moeilijk. Toch is het wel van groot belang om juridisch gezien de juiste bepalingen in de overeenkomst op te nemen. Wanneer er bijvoorbeeld geen duidelijke opzegtermijn in staat, kan de opdrachtgever volgens de wet te allen tijde per direct de overeenkomst opzeggen, met alle gevolgen van dien voor de zzp’er. Andersom kan de zzp’er met een onverwacht hoge rekening komen als er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over de vergoeding. Het is dan ook aan te raden om de overeenkomst van opdracht tussen zzp’er en opdrachtgever juridisch te laten controleren. Wij kunnen verbeteringen aanbrengen en zorgen dat u juridisch steviger staat. U kunt er ook voor kiezen om de overeenkomst in zijn geheel door ons op te laten stellen. Zo weet u zeker dat u geen belangrijke bepalingen overslaat.

Juridisch advies

Wilt u een overeenkomst van opdracht laten opstellen, controleren of juridisch advies?

Wij kennen uw rechten
Betrokken en persoonlijk
Snelle reactietijd
Duidelijke en heldere taal