Overeenkomst van opdracht en niet nakoming van afspraken

Bij werkzaamheden die worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, is niet nakoming van de afspraken een veel voorkomend probleem. Het niet nakomen van de afspraken die volgens de overeenkomst van opdracht zijn aangegaan, kan bij beide partijen voorkomen. Een opdrachtgever kan kampen met een opdrachtnemer die zich niet houdt aan de deadline, die slecht werk levert of die een wezenlijk ander eindproduct oplevert dan wat was afgesproken. Maar ook een opdrachtgever kan zich schuldig maken aan niet nakoming van de afspraken. De opdrachtgever betaalt bijvoorbeeld de opdrachtnemer niet binnen de gestelde termijn of hij houdt zich niet aan de afgesproken looptijd van de overeenkomst en zegt deze eerder op.

Bepalingen in de overeenkomst van opdracht

Bij niet nakoming van de afspraken blijkt hoe groot het belang is van een goed opgestelde overeenkomst van opdracht. Niet nakoming kan immers alleen worden aangetoond, wanneer de afspraken voor beide partijen duidelijk en concreet zijn vastgelegd. Als er geen harde deadline is vastgelegd bijvoorbeeld, zal het moeilijk worden voor een opdrachtgever om een opdrachtnemer te verwijten dat deze niet tijdig een product heeft opgeleverd. En als er geen duidelijke looptijd is afgesproken, is het voor een opdrachtnemer lastig om aan te tonen dat hij inkomsten misloopt door eerdere opzegging van de overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever. De kwestie van nalatigheid en het niet nakomen van afspraken begint dus al bij het opstellen van een goede overeenkomst van opdracht.

Stappen ondernemen

Maar wat kunt u doen als het eenmaal zover is dat u als opdrachtgever, dan wel als opdrachtnemer, vindt dat de andere partij zich niet aan de afspraken houdt? Wanneer de overeenkomst van opdracht duidelijke bepalingen omvat, kunt u de wederpartij hieraan houden. Hierbij kunt u juridische hulp inzetten om uw zaak te ondersteunen. Maar wat als de afspraken in de overeenkomst minder duidelijk zijn? U heeft bijvoorbeeld geen duidelijke deadline afgesproken, maar u vindt als opdrachtgever inmiddels wel dat de opdrachtnemer veel langer over de klus doet dan u had verwacht. In dat geval is het van belang dat u de juiste stappen neemt om uw zaak juridisch haalbaar te maken.

In gebreke stellen

Wanneer u in bovenstaand voorbeeld een schadevergoeding eist omdat u vindt dat de opdrachtnemer te lang over de werkzaamheden doet of als u om die reden de overeenkomst van opdracht voortijdig ontbindt, dan heeft u grote kans dat de rechter u geen gelijk geeft. Immers, er was geen duidelijke deadline en u kunt de opdrachtnemer dan ook geen nalatigheid verwijten. Dit kan wel als u de opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke stelt en hem daarbij een redelijke termijn geeft om de afspraken alsnog na te komen. Hierbij moet u dan wel een duidelijke deadline stellen. De opdrachtnemer heeft vervolgens de tijd om de werkzaamheden alsnog af te maken. Doet hij dit niet, dan kan er wel sprake zijn van niet nakoming van de afspraken en kan de overeenkomst van opdracht in veel gevallen ontbonden worden.

Juridische expertise

Bij werkzaamheden op basis van een overkomst van opdracht is niet nakoming van de afspraken dus vaak een lastige kwestie. Veel hangt af van de bepalingen die in de overeenkomst van opdracht zijn opgenomen. Wij bieden u graag onze juridische expertise bij het opstellen hiervan, zodat uw overeenkomst goed in elkaar zit en juridisch in orde is. Bent u dit stadium al voorbij en heeft u problemen met niet nakoming van de afspraken door de wederpartij, dan kunnen wij u adviseren over de stappen die u kunt nemen. Zeker wanneer de overeenkomst van opdracht geen uitsluitsel geeft, is het van groot belang om de stappen in de juiste volgorde te nemen. Wij staan u, zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, hierin graag bij.

Juridisch advies

Wilt u een overeenkomst van opdracht laten opstellen, controleren of juridisch advies?

Wij kennen uw rechten
Betrokken en persoonlijk
Snelle reactietijd
Duidelijke en heldere taal