Checklist voor de overeenkomst van opdracht

In een overeenkomst van opdracht worden de afspraken vastgelegd tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Om problemen en onduidelijkheden te voorkomen tussen beide partijen, maar ook met de Belastingdienst, is het van belang dat uw overeenkomst van opdracht juridisch in orde is en dat alle noodzakelijke bepalingen erin zijn vastgelegd. Waar moet u aan denken? Zorg er in ieder geval voor dat de tien elementen van onderstaande checklist aanwezig zijn in uw overeenkomst van opdracht. Twijfelt u of uw overeenkomst van opdracht volledig en correct is? Neem dan altijd contact op met een juridisch specialist voor advies.

  1. Gegevens van beide partijen:

Net als ieder ander contract moet ook de overeenkomst van opdracht allereerst de benodigde persoons- en/of bedrijfsgegevens van beide partijen benoemen.

  1. Arbeidsrelatie:

Om de overeenkomst van opdracht te onderscheiden van een arbeidsovereenkomst, is het van belang om expliciet in de overeenkomst te vermelden dat de opdrachtnemer niet in dienst treedt bij de opdrachtgever en dat er dus sprake is van een overeenkomst van opdracht tussen beide partijen.

  1. Gezag en zelfstandigheid:

Alleen vermelden dat er geen sprake is van werk in loondienst is niet voldoende; dit moet ook blijken uit het ontbreken van een gezagsverhouding en uit de mate van zelfstandigheid van de opdrachtnemer. Neem daarom in de overeenkomst op dat de opdrachtnemer als zelfstandig ondernemer werkt en vrij is om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. Er is daarbij dus geen sprake van ondergeschiktheid aan de opdrachtgever.

  1. Werkzaamheden:

Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk welke werkzaamheden de opdrachtnemer voor de opdrachtgever zal gaan verrichten. Het gaat daarbij om de aard van de werkzaamheden en niet om de manier waarop deze worden uitgevoerd. Als er te veel aanwijzingen in de overeenkomst worden vastgelegd over hoe de opdrachtnemer moet werken, dan kan de overeenkomst worden gezien als een arbeidsovereenkomst in plaats van een overeenkomst van opdracht.

  1. Begin- en einddatum of einddoel:

Neem altijd een duidelijke begin- en einddatum op in de overeenkomst, zodat het voor beide partijen helder is in welke periode de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en wanneer de overeenkomst eindigt. In plaats van een einddatum kan er ook gekozen worden voor een einddoel. De overeenkomst eindigt bijvoorbeeld nadat een bepaald project is afgerond of zodra de opdrachtnemer een bepaald product heeft opgeleverd. Zorg er dan wel voor dat dit doel zo specifiek mogelijk omschreven is, zodat er geen twijfel kan bestaan over wanneer de overeenkomst eindigt.

  1. Vergoeding:

De financiën nemen ook een belangrijke plek in de overeenkomst van opdracht in. Vermeld of het om een vergoeding per uur gaat of om een totaalbedrag voor de hele klus. Specificeer dit zoveel mogelijk, neem dus ook in de overeenkomst op of het afgesproken tarief in- of exclusief btw is en of de opdrachtnemer verder nog recht heeft op vergoeding van bepaalde onkosten. Benoem ook de betalingsvoorwaarden, zodat het voor beide partijen duidelijk is wanneer de opdrachtgever de facturen van de opdrachtnemer dient te voldoen.

  1. Opzegging:

Wettelijk gezien heeft een opdrachtgever te allen tijde het recht om een overeenkomst van opdracht per direct op te zeggen, tenzij er in de overeenkomst van opdracht anders is bepaald. Het is aan te bevelen hier afspraken over te maken en een duidelijke opzegtermijn af te spreken.

  1. Verzekeringen en aansprakelijkheid:

Leg ook vast wie er aansprakelijk is wanneer er zaken misgaan en in welke verzekeringen beide partijen al dan niet dienen te voorzien. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk als de opdrachtgever inkomsten misloopt door een fout van de opdrachtnemer? Aansprakelijkheid is een complex juridisch veld, dus het is aan te raden om de bepalingen hieromtrent goed te regelen in de overeenkomst van opdracht.

  1. Algemene voorwaarden:

In ieder contract spelen algemene voorwaarden een rol, zo ook in de overeenkomst van opdracht. Vermeld hierin bijvoorbeeld welk recht er op toepassing is op de overeenkomst. Een aantal van bovenstaande bepalingen zouden ook in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen.

  1. Intellectuele eigendomsrechten:

Vooral als het werk van creatieve aard is, zoals een fotograaf of tekstschrijver, dan is het belangrijk om vast te leggen hoe de partijen de intellectuele eigendomsrechten hebben geregeld. Blijft het auteursrecht bij de maker, dus de opdrachtnemer, of krijgt de opdrachtgever de rechten?

Juridisch advies

Het opstellen van een overeenkomst van opdracht lijkt wellicht niet moeilijk, maar om de overeenkomst juridisch correct en compleet te krijgen moet u toch goed weten wat u er wel, maar ook zeker wat u er niet, in moet zetten. Missers kunnen grote gevolgen hebben, wanneer de overeenkomst als verkapt dienstverband wordt gezien. Het is dan ook aan te bevelen om advies van een jurist in te winnen wanneer u te maken krijgt met een overeenkomst van opdracht. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst juridisch in orde is. Bovendien kunnen wij ook voor u onderhandelen met de tegenpartij, om de best mogelijke voorwaarden te realiseren.

Juridisch advies

Wilt u een overeenkomst van opdracht laten opstellen, controleren of juridisch advies?

Wij kennen uw rechten
Betrokken en persoonlijk
Snelle reactietijd
Duidelijke en heldere taal