Overeenkomst van opdracht met bv

Een overeenkomst van opdracht is volgens de wet een overeenkomst waarbij een opdrachtnemer zich aan een opdrachtgever verbindt om werkzaamheden te verrichten, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst. De overeenkomst van opdracht is daarmee vooral een document dat veelvuldig gebruikt wordt door zzp’ers en freelancers. In veel gevallen gaat het bij zzp’ers om een eenmanszaak, maar een zzp’er kan ook een eigen bv hebben opgericht. In dat geval is de zzp’er in loondienst bij zijn eigen bv en wordt dan ook door zijn eigen bv aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden. Hieraan zit voor de overeenkomst van opdracht een zeker voordeel.

Opdrachtnemer is in loondienst

Wanneer u een overeenkomst van opdracht met een bv sluit, dan is het makkelijker om vast te stellen dat de opdrachtnemer niet bij u in loondienst treedt. De opdrachtnemer is immers al in loondienst bij zijn eigen bv. Voor de overeenkomst van opdracht is het van groot belang dat er duidelijk in bepaald wordt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. De opdrachtnemer treedt dus niet als werknemer in dienst bij de opdrachtgever. Wanneer u zaken doet met een zzp’er of freelancer die vanuit een eenmanszaak werkt, zitten hier wat meer haken en ogen aan. Zo moet niet alleen letterlijk in de overeenkomst van opdracht zijn opgenomen dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie, maar moet bijvoorbeeld ook blijken dat er geen gezagsverhouding bestaat tussen beide partijen.

Geen gezagsverhouding

Een gezagsverhouding wil zeggen dat de opdrachtgever in sterke mate kan bepalen hoe en waar de opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert. Bij een werknemer die bij een werkgever in dienst is, is deze gezagsverhouding aanwezig. De werkgever kan bijvoorbeeld verwachten van de werknemer dat deze op vaste dagen en tussen bepaalde tijden op kantoor aanwezig is en dat hij werkt met materialen die de opdrachtgever aanbiedt. Bij een overeenkomst van opdracht mag deze gezagsverhouding niet bestaan. De opdrachtnemer is dus vrij om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en om daarbij eigen materiaal te gebruiken. Wanneer uit de overeenkomst van opdracht niet duidelijk is dat er geen sprake is van een gezagsverhouding, dan kan de overeenkomst achteraf alsnog worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Dat heeft verstrekkende gevolgen; de werkgever moet dan werknemerslasten afdragen en de opdrachtnemer kan bijvoorbeeld geen gebruik maken van aftrekposten.

In dienst bij een bv

Wanneer de opdrachtnemer in dienst is bij zijn eigen bv, kan de zaak soms net iets eenvoudiger zijn. Het kan wat makkelijker zijn om aan te tonen dat de opdrachtnemer niet bij de opdrachtgever in dienst treedt en dat er geen sprake is van een gezagsverhouding. Toch is het ook in dit geval van belang om op te blijven letten en de overeenkomst van opdracht bij twijfel goed te laten controleren door een juridisch specialist. Als de opdrachtnemer de enige persoon is die voor de bv werkt dan is hij Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) en heeft hij juridisch een andere rol dan een werknemer van een bv. Het is dan nog steeds van belang om goed duidelijk te maken dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie of van een gezagsverhouding.

Loon of factuur

Een andere belangrijke factor waarop een overeenkomst van opdracht door de Belastingdienst wordt gecontroleerd, is of er sprake is van loon. Het uitbetalen van loon duidt namelijk op een arbeidsrelatie. Om duidelijk te maken dat het gaat om een overeenkomst van opdracht, is het dan ook van belang dat de opdrachtnemer geen loon ontvangt van de opdrachtgever, maar dat de opdrachtnemer de verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever factureert. Wanneer u een overeenkomst van opdracht sluit met een bv zal dit eerder vanzelfsprekend zijn dan wanneer u bijvoorbeeld met een freelancer te maken heeft.

Juridische expertise

De overeenkomst van opdracht met een bv lijkt dus iets eenvoudiger te zijn dan met een eenmanszaak of freelancer, maar het blijft van belang om de zaken goed vast te leggen. Juridische hulp is daarbij vaak van grote toegevoegde waarde. Wij kunnen niet alleen uw overeenkomst van opdracht met een bv controleren, maar kunnen deze ook geheel voor u opstellen. Daarnaast kunnen wij voor u onderhandelen over de voorwaarden. Zo weet u zeker dat de overeenkomst juridisch in orde is en dat u niet voor verrassingen komt te staan.

Advies nodig?

Wilt u een overeenkomst van opdracht laten opstellen, controleren of advies?

Wij kennen uw rechten
Betrokken en persoonlijk
Snelle reactietijd
Duidelijke en heldere taal