Overeenkomst van opdracht: win advies in

Wie gaat werken op basis van een overeenkomst van opdracht doet er goed aan om vooraf juridisch advies in te winnen. Dat lijkt wellicht overbodig; de wet DBA biedt immers modelovereenkomsten die gebruikt kunnen worden. Door gebruik te maken van zo’n modelovereenkomst kunt u inderdaad eenvoudig en snel een overeenkomst van opdracht opstellen. Een modelovereenkomst geeft u echter geen garantie dat u aan alles heeft gedacht en het is ook geen vrijwaring voor naheffingen en boetes wanneer er later alsnog problemen ontstaan. Aan een overeenkomst van opdracht zitten namelijk een aantal haken en ogen en het kan dan ook verstrekkende gevolgen hebben wanneer de bepalingen in het contract niet volledig, niet duidelijk of juridisch niet rechtsgeldig zijn. Advies vooraf kan u een hoop ellende besparen.

Uw arbeidsrelatie volgens de Belastingdienst

Vooral de arbeidsrelatie die tussen beide partijen bestaat is van grote betekenis in de overeenkomst van opdracht. Het is namelijk die relatie, die het grote verschil bepaalt tussen aan arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer, en een overeenkomst van opdracht tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Bij een overeenkomst van opdracht hoeft de opdrachtgever geen sociale premies en loonheffing te betalen, dit in tegenstelling tot een werkgever die een werknemer met een arbeidsovereenkomst in dienst heeft. Het ontbreken van werknemerslasten kan voor de opdrachtgever interessant zijn. Echter moet in de praktijk dan ook blijken dat er geen sprake is van een verkapt dienstverband. Dit is het geval wanneer de opdrachtnemer op basis van een overeenkomst van opdracht werkt, maar feitelijk als werknemer behandeld wordt. De opdrachtgever kan dan te maken krijgen met naheffingen en boetes.

De overeenkomst en de werkelijkheid

Om te voorkomen dat de Belastingdienst uw overeenkomst van opdracht toch als een arbeidsovereenkomst aanmerkt, met alle gevolgen van dien, is het van belang dat de bepalingen in de overeenkomst van opdracht correct en volledig zijn én dat beide partijen deze in de praktijk ook naleven. Bij het opstellen van uw overeenkomst van opdracht kan juridisch advies op dit gebied van grote toegevoegde waarde zijn. Wij kunnen er samen met u voor zorgen dat de overeenkomst van opdracht juridisch in orde is en dat deze aansluit bij de praktijk. Door de overeenkomst zo op te stellen dat beide partijen deze makkelijk kunnen naleven, kunt u voorkomen dat er verschillen ontstaan tussen de praktijk en dat wat er op papier is afgesproken. Uiteraard verliezen we daarbij niet de voorwaarden uit het oog die noodzakelijk zijn om de overeenkomst van opdracht te onderscheiden van een arbeidsovereenkomst.

Advies bij onderhandelingen

Bij het opstellen van een overeenkomst van opdracht kan juridisch advies ook van toegevoegde waarde zijn om de beste voorwaarden te realiseren. Wij kunnen voor u met de tegenpartij onderhandelen. Het is van belang om specifieke en duidelijke voorwaarden in de overeenkomst op te nemen. Bijvoorbeeld over de betaling, over de aard van de werkzaamheden en over de mogelijkheden tot voortijdige beëindiging van het contract. Hoe zorgvuldiger de voorwaarden zijn vastgelegd, hoe beter beide partijen weten waar ze aan toe zijn. Goede voorwaarden geven bovendien juridische duidelijkheid over wederzijdse rechten en plichten, wat van groot belang is wanneer er problemen ontstaan.

Bovenwettelijke bepalingen

Het Burgerlijk Wetboek biedt specifiek aandacht aan de overeenkomst van opdracht. Echter zijn de wettelijke bepalingen pas van kracht, wanneer er in de overeenkomst van opdracht niets geregeld is of wanneer de betreffende bepalingen in de overeenkomst onduidelijk dan wel onvolledig zijn. Is de overeenkomst van opdracht correct en volledig, dan gaat deze boven de wet. Dat betekent dat u in grote mate zelf invloed heeft op de voorwaarden en op het vaststellen van de wederzijdse rechten en plichten. Hiervan profiteert u vooral als u gebruik maakt van de kennis en ervaring van een juridisch specialist. Wij weten precies welke factoren van belang zijn en op welke punten in de overeenkomst nog verbeteringen mogelijk zijn. Uw overeenkomst van opdracht wordt met juridisch advies dan ook niet alleen correct en volledig, maar ook optimaal aangepast op uw wensen.

Advies nodig?

Wilt u een overeenkomst van opdracht laten opstellen, controleren of advies?

Wij kennen uw rechten
Betrokken en persoonlijk
Snelle reactietijd
Duidelijke en heldere taal