Overeenkomst van opdracht? Laat deze altijd juridisch controleren

Bent u zzp’er en gaat u werken voor een opdrachtgever met een overeenkomst van opdracht? Er kunnen tal van juridische of financiële problemen ontstaan bij een incorrect opgestelde overeenkomst. Laat daarom uw overeenkomst altijd controleren door een jurist gespecialiseerd in het contractenrecht. Naast het juridisch beoordelen van uw overeenkomst kunt u ook bij ons terecht voor het opstellen van een overeenkomst van opdracht. Meer informatie over het controleren van uw overeenkomst.

Een schriftelijke afspraak tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer

Een overeenkomst van opdracht is een schriftelijke afspraak tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Het gaat daarbij om een afspraak over het verrichten van werk tegen betaling. Wat wettelijk gezien van belang is, is dat een overeenkomst van opdracht beduidend anders is dan een arbeidsovereenkomst. De opdrachtnemer werkt namelijk niet in loondienst bij de opdrachtgever. Toch worden er door de opdrachtnemer wel degelijk werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever. Wat is nu dan precies het verschil en wat zijn de voordelen van een overeenkomst van opdracht? En waar moet u op letten als u zo’n overeenkomst sluit?

Werkzaamheden verrichten buiten loondienst

De overeenkomst van opdracht staat specifiek beschreven in het Burgerlijk Wetboek. Hierin wordt bepaald dat de opdrachtnemer zich aan de opdrachtgever verbindt, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst. Er is dus geen sprake van een dienstbetrekking in loondienst; de werkzaamheden worden dan ook buiten loondienst verricht.

Aan de aard van de werkzaamheden zijn daarbij een aantal regels verbonden. Zo kan een overeenkomst van opdracht niet gesloten worden als het gaat om het uitvoeren van werk dat van stoffelijke aard is. Denk bijvoorbeeld aan een aannemer die een huis bouwt. In zo’n geval moet er een aannemingsovereenkomst worden gesloten en geen overeenkomst van opdracht. Ook wanneer de werkzaamheden bestaan uit het bewaren dan wel het uitgeven van goederen, zoals boeken, of uit het vervoeren van mensen of spullen, kan er geen sprake zijn van een overeenkomst van opdracht. Deze werkzaamheden worden besloten in respectievelijk een bewaarnemingsovereenkomst, een uitgeefovereenkomst of een vervoersovereenkomst.

Overeenkomst laten beoordelen, opstellen of juridische hulp?

Wij verlenen jurdische bijstand bij een overeenkomst van opdracht

Direct hulp bij een overeenkomst van opdracht

Wij kennen uw rechten

Specialisatie in de overeenkomst van opdracht

Snelle reactietijden

De overeenkomst voor dienstverlenende zzp’ers

Wat er dan overblijft zijn vooral diensten die veelal aan worden geboden door zzp’ers. U kunt hierbij denken aan consultants en adviseurs, freelance tekstschrijvers, designers en programmeurs. Zzp’ers worden voor allerhande klussen ingeschakeld. Vaak worden daarbij allereerst mondeling afspraken gemaakt en deze worden vervolgens meestal per e-mail bevestigd. Toch is het voor beide partijen van belang om de afspraken ook officieel vast te leggen. Daarmee kunnen misverstanden worden voorkomen en zijn de wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en beloningen duidelijk afgesproken. De overeenkomst van opdracht is hiervoor de meest geschikte methode.

Geen gezagsverhouding

Wanneer een opdrachtgever en een opdrachtnemer met elkaar een overeenkomst van opdracht sluiten, dan mag er bij het uitvoeren van de werkzaamheden geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Een gezagsverhouding wil zeggen dat de opdrachtgever het recht heeft om te bepalen hoe de werkzaamheden precies gedaan moeten worden. Bij werk in loondienst is dat wel het geval, maar bij een overeenkomst van opdracht moet de opdrachtnemer de vrijheid hebben om het werk naar eigen inzicht en expertise uit te voeren. De opdrachtgever mag wel een deadline aangeven en in de overeenkomst van opdracht kan worden vastgelegd wat het verwachte eindresultaat moet zijn.

De inhoud van de overeenkomst van opdracht

Er zijn een aantal voorwaarden die in iedere overeenkomst van opdracht moeten staan. Daarnaast zijn er afhankelijk van de afspraken en de aard van de werkzaamheden nog specifieke voorwaarden, die per overeenkomst verschillen. Wat er in ieder geval in de overeenkomst van opdracht moet worden bepaald is dat de opdrachtnemer nadrukkelijk niet in dienst treedt bij de opdrachtgever. Daarmee is zwart op wit vastgelegd dat er geen sprake is van een arbeidscontract met de daarbij behorende verplichtingen en voorwaarden. Verder staat er in de overeenkomst van opdracht wanneer de overeenkomst eindigt. Een overeenkomst van opdracht wordt altijd voor bepaalde tijd aangegaan en kan bijvoorbeeld eindigen wanneer het project waaraan u werkt is afgerond. Er kan hiervoor een specifieke deadline zijn afgesproken, maar dat hoeft niet altijd.

Omschrijving van de werkzaamheden

Het is natuurlijk ook van belang om in de overeenkomst van opdracht zo duidelijk mogelijk te omschrijven welke werkzaamheden de opdrachtnemer zal verrichten en tegen welk tarief. Het is aan te raden dit zo specifiek mogelijk te maken. Is het tarief inclusief of exclusief btw? En wanneer wordt de opdrachtnemer betaald? De opdrachtnemer kan bijvoorbeeld betaald worden in maandelijkse termijnen, of in één keer als het project is afgerond. Leg daarbij ook vast of eventuele onkosten, zoals reiskosten, voor rekening van de opdrachtgever of de opdrachtnemer zijn. Het is van belang hier duidelijke afspraken over te maken en deze schriftelijk vast te leggen.

Ook is het aan te raden om één en ander vast te leggen rondom aansprakelijkheid en zo nodig over verzekeringen. Wie is er verantwoordelijk voor het behalen van bepaalde doelen? Wat gebeurt er als er door de werkzaamheden schade ontstaat aan bedrijfseigendommen?

Derde partijen

Meestal is het bij een overeenkomst van opdracht zo dat de opdrachtnemer zelf de afgesproken werkzaamheden verricht. Wanneer de opdrachtnemer echter van plan is om een deel van de werkzaamheden uit te besteden aan een derde partij, dan moet dit ook worden vastgelegd in de overeenkomst. Staat dit niet in de overeenkomst, dan mag de opdrachtgever ervan uitgaan dat de opdrachtnemer zelf de afgesproken taken zal uitvoeren.

Algemene voorwaarden zijn ook een vast onderdeel in een overeenkomst van opdracht. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op een concurrentiebeding en op uw geheimhoudingsplicht. Ook wordt er doorgaans in de overeenkomst opgenomen onder welke voorwaarden de overeenkomst tussentijds kan worden opgezegd of ontbonden.

Voordelen van een overeenkomst van opdracht

Het grootste voordeel van een overeenkomst van opdracht is dat alle afspraken helder zwart op wit staan. Beide partijen weten wat er verwacht wordt en wat de wederzijdse rechten en plichten zijn. Mochten er problemen ontstaan, dan kan de overeenkomst juridische duidelijkheid geven.

Voor de opdrachtgever is het daarnaast ook een voordeel dat hij de opdrachtnemer niet door hoeft te betalen tijdens ziekte of vakantie, en dat hij geen bijdrage hoeft af te staan aan sociale verzekeringen, zoals wel het geval is wanneer er sprake is van een arbeidscontract. In dit kader is het van groot belang dat de overeenkomst duidelijk bepaalt dat er geen sprake is van een dienstverband in loondienst.

Voor de opdrachtnemer heeft de overeenkomst van opdracht als voordeel dat hij de vrijheid behoudt om zijn werk naar eigen inzicht en tijd uit te voeren. Daarnaast staat het de opdrachtnemer vrij om werkzaamheden te verrichten voor meerdere opdrachtgevers.

Juridische hulp

Wilt u een overeenkomst van opdracht opstellen? Of heeft u een overeenkomst gekregen en wilt u deze laten controleren op juistheid? Dan staan wij u graag bij. Dankzij onze juridische kennis en ervaring zorgen wij ervoor dat alle belangrijke factoren in uw overeenkomst van opdracht zijn opgenomen. Zo bent u er zeker van dat uw overeenkomst juridisch in orde is, zodat u sterk staat wanneer zich onverhoopt problemen voordoen. Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan gerust contact met ons op.

Hulp nodig?

Wilt u een overeenkomst van opdracht laten opstellen, controleren of juridisch advies?

Wij kennen uw rechten
Betrokken en persoonlijk
Snelle reactietijd
Duidelijke en heldere taal